Temerin

Temerin

20182015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 13931, жена: 14356
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 39, жена: 44
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година52
5-9 година45
10-14 година54
15-19 година33
20-24 година42
25-29 година36
30-34 година48
35-39 година12
40-44 година22
45-49 година03
50-54 година53
55-59 година22
60-64 година01
65-69 година11
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до уписано 8 грађана ромске националности.
Општина/град Temerin нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Temerin не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 83
  • Деца млађа од 15 година: 25
  • Без школске спреме: 6
  • Непотпуна основна школа: 13
  • Основно образовање: 21
  • Средње образовање: 16
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.900.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 35 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 24 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.