Svrljig

Svrljig

2016
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 7169, жена: 7080
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 80, жена: 77
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година54
5-9 година66
10-14 година310
15-19 година187
20-24 година75
25-29 година61
30-34 година28
35-39 година88
40-44 година43
45-49 година25
50-54 година45
55-59 година73
60-64 година47
65-69 година02
70-74 година30
75-79 година01
80 + година12
У посебан бирачки списак је до 07.02.2017. уписано 60 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Асановић Тарзан
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Већник
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Svrljig не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 157
  • Деца млађа од 15 година: 34
  • Без школске спреме: 20
  • Непотпуна основна школа: 42
  • Основно образовање: 48
  • Средње образовање: 11
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 2
У 2016. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.600.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 3.650.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 23 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.