Surdulica

Surdulica

20192018201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 10050, жена: 10269
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1332, жена: 1299
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година114115
5-9 година145138
10-14 година124117
15-19 година109108
20-24 година9884
25-29 година9593
30-34 година10891
35-39 година10599
40-44 година93102
45-49 година5860
50-54 година7186
55-59 година9592
60-64 година5864
65-69 година2922
70-74 година2218
75-79 година67
80 + година23
У посебан бирачки списак је до 23.07.2020. уписано 1.605 грађана ромске националности.
Општина/град Surdulica нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
Општина/град Surdulica издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 2.000.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Садија Демировић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2631
 • Деца млађа од 15 година: 753
 • Без школске спреме: 286
 • Непотпуна основна школа: 916
 • Основно образовање: 534
 • Средње образовање: 124
 • Више/високо образовање: 9
 • Непознато: 9
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Дејан Јакуповић - Вук Караџић
 • Дејан Раимовић - Основна школа Јован Јовановић Змај
 • Маја Ајдиновић Арсић - Пера Мачкатовац
 • Емир Милановић - Бора Станковић
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од РСД.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од РСД.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од РСД.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.