Stara Pazova

Stara Pazova

2019201820172015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 32332, жена: 33460
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 601, жена: 592
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5446
5-9 година5042
10-14 година4039
15-19 година4442
20-24 година3453
25-29 година5244
30-34 година6639
35-39 година3144
40-44 година4836
45-49 година3332
50-54 година4454
55-59 година4536
60-64 година2229
65-69 година1621
70-74 година918
75-79 година713
80 + година64
У посебан бирачки списак је до уписано 566 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Aлександар Балиновић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом кординатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 17.03.2020.
до 30.12.2021.
Општина/град Stara Pazova издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.000.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Оливера Јовановић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1193
 • Деца млађа од 15 година: 271
 • Без школске спреме: 127
 • Непотпуна основна школа: 254
 • Основно образовање: 374
 • Средње образовање: 160
 • Више/високо образовање: 6
 • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Сандра Новаков - Радост
 • Тамара Николић - Симеон Араницки
 • Зорица Јовановић - ОШ Милан Хаџић
 • Daliborka Jovanovic - Slobodan Savkovic
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 37.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 700.000,00 РСД.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина расписује конкурс за младе таланте који похађају високо образовање у износу од 3.500.000 дин..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.