Sremski Karlovci

Sremski Karlovci

20172015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 4223, жена: 4527
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 5, жена: 9
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година11
5-9 година13
10-14 година10
15-19 година02
20-24 година11
25-29 година00
30-34 година02
35-39 година00
40-44 година10
45-49 година00
50-54 година00
55-59 година00
60-64 година00
65-69 година00
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
Општина/град Sremski Karlovci нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита, Остало
за период од 31.03.2015.
до 31.12.2020.
Преузмите документ: LAP Romi.docx
Општина/град Sremski Karlovci не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 14
  • Деца млађа од 15 година: 7
  • Без школске спреме: 1
  • Непотпуна основна школа: 1
  • Основно образовање: 3
  • Средње образовање: 2
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 1.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 8 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 14 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина Сремски Карловци и Фонд за образовање Рома, потписали су новембра 2017. године Споразум о сарадњи који је усмерен на заједничко ангажовање и активности ради остваривања програма обуке и стажирања, стручне и радне праксе и изградње професионалних вештина припадника ромске националности. Од јануара 2018. године Општина обезбеђује стажисти Ромкињи средње стручне спреме трећег степена, непосредно искуство рада у Општини, кроз обуку и практичну примену знања и вештина стечених кроз досадашње образовање. Циљ је оснаживање припадника ромске националне мањине кроз упознавање са радом и функционисањем Општине Сремски Карловци и подизање свести о неопходности укључивања свих националних мањина у рад органа јавне власти, помоћ странкама око израде личних докумената и упис Рома у бирачки списак, теренски обиласци странака, одлазак у ромско насеље, информисање о правима ромске националне мањине..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.