Sombor

Sombor

202020192018201720162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 41628, жена: 44275
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 524, жена: 491
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година3639
5-9 година4447
10-14 година5542
15-19 година5236
20-24 година3843
25-29 година4142
30-34 година5234
35-39 година2838
40-44 година4334
45-49 година3839
50-54 година3433
55-59 година2426
60-64 година1014
65-69 година1314
70-74 година84
75-79 година63
80 + година23
У посебан бирачки списак је до 11.05.2021. уписано 693 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Александар Радуловић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 01.02.2021.
до 31.12.2023.
Општина/град Sombor издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 3.000.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1015
  • Деца млађа од 15 година: 263
  • Без школске спреме: 106
  • Непотпуна основна школа: 199
  • Основно образовање: 348
  • Средње образовање: 91
  • Више/високо образовање: 7
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Иван Петровић - 22. октобар
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 6.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 19.055.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 28.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21 у износу од 150.000,00 РСД.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.