Sokobanja

Sokobanja

20192018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 7728, жена: 8293
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 109, жена: 104
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1011
5-9 година99
10-14 година1310
15-19 година179
20-24 година65
25-29 година65
30-34 година78
35-39 година813
40-44 година67
45-49 година52
50-54 година67
55-59 година66
60-64 година46
65-69 година22
70-74 година33
75-79 година11
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 29.05.2020. уписано 112 грађана ромске националности.
Општина/град Sokobanja нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Sokobanja не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 213
  • Деца млађа од 15 година: 62
  • Без школске спреме: 10
  • Непотпуна основна школа: 47
  • Основно образовање: 61
  • Средње образовање: 31
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 300.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 10.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 22.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Opština Sokobanja izdvaja sredstva za udžbenike za svu decu iz socijalno ugroženih porodica bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Što se tiče prevoza opština Sokobanja je obezbedila besplatan gradsko-prigradski prevoz za sve građane i prilagodila ga radu osnovne škole.
Prevoz koriste svi učenici osnovne i srednje škole bez obzira na nacionalnu pripadnost, kao i ostali građani.
Užina se obezbeđuje za svu školsku decu u selima i nasequ Sokobanja za učenike osnovne škole od 1-8 razreda, bez obzira na nacionalnu pripadnost.
.
Приложeн документ: Savet za zdravlje.pdf
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.