Smederevo

Smederevo

201920182017201620152014
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 53445, жена: 54764
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1188, жена: 1181
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година155127
5-9 година168165
10-14 година113135
15-19 година119102
20-24 година10097
25-29 година9286
30-34 година8077
35-39 година7687
40-44 година6869
45-49 година5864
50-54 година5849
55-59 година5249
60-64 година2434
65-69 година1716
70-74 година410
75-79 година311
80 + година13
У посебан бирачки списак је до 13.07.2020. уписано 1.525 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Ђулијета Сулић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом послови праћења и координације на решавању ромских питања и послови из области родне равноправности
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање
за период од 25.05.2018.
до 31.12.2021.
Општина/град Smederevo издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 2.500.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Марија Урошевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 2369
  • Деца млађа од 15 година: 863
  • Без школске спреме: 363
  • Непотпуна основна школа: 533
  • Основно образовање: 457
  • Средње образовање: 136
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 17
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Слађана Недељковић - Наша Радост
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 5.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 33.078.940,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 13.722.917,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 54 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 40 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 33 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.