Sjenica

Sjenica

2017
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 13434, жена: 12958
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 52, жена: 41
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1212
5-9 година84
10-14 година73
15-19 година68
20-24 година43
25-29 година51
30-34 година23
35-39 година13
40-44 година21
45-49 година00
50-54 година01
55-59 година21
60-64 година21
65-69 година10
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
Име и презиме Координатора за ромска питања: Минела Календер
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Повереник комесаријата за избеглице
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Sjenica не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 93
  • Деца млађа од 15 година: 46
  • Без школске спреме: 22
  • Непотпуна основна школа: 21
  • Основно образовање: 4
  • Средње образовање: 0
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 16.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.