Senta

Senta

2016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 11306, жена: 12010
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 300, жена: 295
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година3531
5-9 година2538
10-14 година3336
15-19 година3136
20-24 година2721
25-29 година2425
30-34 година2619
35-39 година2018
40-44 година2824
45-49 година1913
50-54 година1213
55-59 година1111
60-64 година66
65-69 година01
70-74 година23
75-79 година10
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 31.12.2009. уписано 203 грађана ромске националности.
Општина/град Senta нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање
за период од 06.01.2017.
до 05.01.2021.
Преузмите документ: INKLUZIJA ROMA-0.doc
Општина/град Senta издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 399.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 595
  • Деца млађа од 15 година: 198
  • Без школске спреме: 178
  • Непотпуна основна школа: 172
  • Основно образовање: 42
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 3.200.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 6.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Издвајају се средства у износу од 187.200.000 за питање "Да ли ваша општина/град одобрава стипендије за студенте за текућу школску годину"?.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.