Sečanj

Sečanj

20192018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 6642, жена: 6625
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 363, жена: 351
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4029
5-9 година3033
10-14 година3741
15-19 година4527
20-24 година3226
25-29 година3020
30-34 година1824
35-39 година1618
40-44 година1922
45-49 година3123
50-54 година2324
55-59 година1617
60-64 година1320
65-69 година77
70-74 година48
75-79 година28
80 + година04
У посебан бирачки списак је до 25.05.2020. уписано 250 грађана ромске националности.
Општина/град Sečanj нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Sečanj издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 218.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 714
  • Деца млађа од 15 година: 210
  • Без школске спреме: 142
  • Непотпуна основна школа: 239
  • Основно образовање: 97
  • Средње образовање: 23
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 3
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 218.000,00 РСД.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 267.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.403.440,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Opština Sečanj izdvaja sredstva za užinu za svu socijalno ugroženu decu ali nemamo podatak koji je ti iznos..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.