Ruma

Ruma

201920172016
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 26654, жена: 27685
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 674, жена: 623
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7181
5-9 година7076
10-14 година6749
15-19 година7562
20-24 година6442
25-29 година4438
30-34 година5342
35-39 година4248
40-44 година4637
45-49 година3437
50-54 година3528
55-59 година2524
60-64 година1922
65-69 година1010
70-74 година146
75-79 година113
80 + година48
У посебан бирачки списак је до 29.05.2020. уписано 734 грађана ромске националности.
Општина/град Ruma нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 11.10.2017.
до 11.10.2020.
Преузмите документ: LAP 11.10..2017..pdf
Општина/град Ruma издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 4.760.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Соња Јовановић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1297
 • Деца млађа од 15 година: 414
 • Без школске спреме: 200
 • Непотпуна основна школа: 364
 • Основно образовање: 225
 • Средње образовање: 91
 • Више/високо образовање: 0
 • Непознато: 3
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Verica Markovic - PU-POLETARAC
 • Љубица Јовановић - Иво Лола Рибар
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 33.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 11.220.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 12.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 11.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 65 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 48 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 107 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.