Rekovac

Rekovac

2015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5431, жена: 5624
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 24, жена: 17
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година30
5-9 година22
10-14 година32
15-19 година21
20-24 година00
25-29 година32
30-34 година13
35-39 година21
40-44 година00
45-49 година02
50-54 година10
55-59 година32
60-64 година11
65-69 година11
70-74 година10
75-79 година00
80 + година10
У посебан бирачки списак је до 15.02.2010. уписано 15 грађана ромске националности.
Општина/град Rekovac нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Rekovac не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 41
  • Деца млађа од 15 година: 12
  • Без школске спреме: 9
  • Непотпуна основна школа: 13
  • Основно образовање: 2
  • Средње образовање: 4
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
У 2015. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 1.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 5.400.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 3.200.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 56 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина рековац одобрава стипендије за средњошколце који су остварили запажене резултате на републичким такмичењима од 1-3 места, али за школску 2015/2016 није било пријављених. .
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.