Ražanj

Ražanj

2020201920172016
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 4551, жена: 4599
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 93, жена: 102
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година78
5-9 година911
10-14 година310
15-19 година1110
20-24 година95
25-29 година57
30-34 година76
35-39 година810
40-44 година96
45-49 година73
50-54 година65
55-59 година47
60-64 година37
65-69 година24
70-74 година31
75-79 година00
80 + година02
У посебан бирачки списак је до 26.04.2021. уписано 51 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Марија Ракић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом ШЕФ ОДСЕКА/ПОСЛОВИ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ, СОЦИЈАЛНО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ОБРАЗОВАЊА И ПОСЛОВИ ЛИКВИДАТУРЕ И КЊИГОВО
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ražanj издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 0,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 195
  • Деца млађа од 15 година: 48
  • Без школске спреме: 12
  • Непотпуна основна школа: 54
  • Основно образовање: 60
  • Средње образовање: 19
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.