Raška

Raška

202020192017
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 12376, жена: 12302
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 99, жена: 103
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година149
5-9 година1310
10-14 година1011
15-19 година1017
20-24 година65
25-29 година57
30-34 година89
35-39 година51
40-44 година58
45-49 година64
50-54 година79
55-59 година35
60-64 година41
65-69 година13
70-74 година24
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 19.05.2021. уписано 67 грађана ромске националности.
Општина/град Raška нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Raška издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 900.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 202
  • Деца млађа од 15 година: 67
  • Без школске спреме: 39
  • Непотпуна основна школа: 62
  • Основно образовање: 30
  • Средње образовање: 4
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 15.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 7.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 65 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.