Prijepolje

Prijepolje

20172015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 18551, жена: 18508
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 113, жена: 131
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година69
5-9 година1418
10-14 година1218
15-19 година1318
20-24 година97
25-29 година38
30-34 година510
35-39 година1110
40-44 година106
45-49 година106
50-54 година44
55-59 година77
60-64 година24
65-69 година43
70-74 година22
75-79 година11
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 28.02.2018. уписано 104 грађана ромске националности.
Општина/град Prijepolje нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Prijepolje издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 500.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 244
  • Деца млађа од 15 година: 77
  • Без школске спреме: 100
  • Непотпуна основна школа: 51
  • Основно образовање: 12
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 9.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 50 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 79 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.