Požega

Požega

201820172015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 14509, жена: 15129
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 116, жена: 104
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година96
5-9 година115
10-14 година114
15-19 година69
20-24 година69
25-29 година1511
30-34 година105
35-39 година119
40-44 година712
45-49 година57
50-54 година58
55-59 година96
60-64 година66
65-69 година45
70-74 година00
75-79 година02
80 + година10
Општина/град Požega нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
до 24.05.2018.
Здравље
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 220
  • Деца млађа од 15 година: 46
  • Без школске спреме: 23
  • Непотпуна основна школа: 71
  • Основно образовање: 48
  • Средње образовање: 30
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Марија Вујичић - Петар Лековић
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.