Plandište

Plandište

2018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 5682, жена: 5654
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 150, жена: 131
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1911
5-9 година2125
10-14 година1913
15-19 година1214
20-24 година77
25-29 година1112
30-34 година1110
35-39 година118
40-44 година115
45-49 година76
50-54 година57
55-59 година63
60-64 година41
65-69 година25
70-74 година22
75-79 година21
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 15.05.2019. уписано 72 грађана ромске националности.
Општина/град Plandište нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Plandište не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 281
  • Деца млађа од 15 година: 108
  • Без школске спреме: 44
  • Непотпуна основна школа: 83
  • Основно образовање: 40
  • Средње образовање: 5
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 160.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 160.000,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 4.129.002,82 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 8.318.871,11 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 11.536.682,40 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.