Pirot

Pirot

2018201720162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 29108, жена: 28820
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1281, жена: 1295
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година110116
5-9 година109119
10-14 година9193
15-19 година104110
20-24 година10395
25-29 година114112
30-34 година10194
35-39 година8476
40-44 година7784
45-49 година10890
50-54 година10794
55-59 година7780
60-64 година4845
65-69 година1934
70-74 година1836
75-79 година610
80 + година57
У посебан бирачки списак је до 19.10.2018. уписано 1.459 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Радмила Нешић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом није још увек систематозовано
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Уговор на основу пројекта нво
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Pirot не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Маја Дурмишевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2576
 • Деца млађа од 15 година: 638
 • Без школске спреме: 118
 • Непотпуна основна школа: 418
 • Основно образовање: 932
 • Средње образовање: 452
 • Више/високо образовање: 18
 • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Верица Зорчић - Вук Караџић
 • Данијела Салић - "Чика Јова Змај"
 • Manuela Biskovic - Sveti Sava
 • Марија Живковић - ОШ "8.септембар"
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 6.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 4.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 3.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 35 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 2 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: У току 2018 године, формиран је Мобилни тим за инклузију Рома у Пироту, Координационо тело за спровођење стратегије. Покренут је процес израде ЛАП чије се усвајање очекује у 2019 години .
Приложeн документ: Nacrt LAP-a Pirot-0.docx
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.