Petrovac na Mlavi

Petrovac na Mlavi

20192018201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 15258, жена: 16001
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 61, жена: 58
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година64
5-9 година33
10-14 година43
15-19 година67
20-24 година31
25-29 година82
30-34 година25
35-39 година55
40-44 година26
45-49 година22
50-54 година53
55-59 година45
60-64 година61
65-69 година12
70-74 година04
75-79 година21
80 + година24
У посебан бирачки списак је до 10.10.2018. уписано 69 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Христина Ђорђевић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Саветник за послове информисања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
На мандат председника општине
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Petrovac na Mlavi не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 119
  • Деца млађа од 15 година: 23
  • Без школске спреме: 31
  • Непотпуна основна школа: 36
  • Основно образовање: 18
  • Средње образовање: 8
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 2
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 58.719,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 515.013,26 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 721.937,04 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 29 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Средства која се односе на уџбенике, ужину и превоз, исплаћују се преко Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица. Основни услов за добијање овакве врсте подршке је да је ниво примања по члану породице мањи од нивоа социјалне сигурности (износи око 8.000,00 дин.) Не постоје посебно издвојена среддства за припаднике ромске националности, али према подацима ЦСР они јесу најчешћи корсници ових услуга. Стипедније за студенте, даје директно општина, а међу студентима који су конкурисали није било пријављених припадника ромске националности.
Што се тиче Савета за међунационалне односе, њега чине већином припадници влашке националне мањине, обзиром на број становника на територији општине Петровац на Млави.
Подаци о променама у посебном бирачком списку се уносе већ дуго, а датум који смо горе навели је датум последње измене која је била.
Износ унет за превоз ученика средње школе, обухвата и основну школу. Поред наведеног, издвајају се и средства за интернат - 337.554,00 дин. Подаци важе до марта, када је уведено ванредно стање па ђаци нису ни ишли у школу..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.