Petrovac na Mlavi

Petrovac na Mlavi

2018201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 15258, жена: 16001
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 61, жена: 58
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година64
5-9 година33
10-14 година43
15-19 година67
20-24 година31
25-29 година82
30-34 година25
35-39 година55
40-44 година26
45-49 година22
50-54 година53
55-59 година45
60-64 година61
65-69 година12
70-74 година04
75-79 година21
80 + година24
У посебан бирачки списак је до уписано 68 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Христина Ђорђевић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Млађи саветник за послове информисања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Petrovac na Mlavi не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 119
  • Деца млађа од 15 година: 23
  • Без школске спреме: 31
  • Непотпуна основна школа: 36
  • Основно образовање: 18
  • Средње образовање: 8
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 2
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
У 2018. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Као и претходне године, средства за уџбенике, ужину и трошкове превоза обезбеђују се из буџета Републике, а уколико средства не покрију трошкове, онда се обезбеђују из буџета општине , преко Центра за социјални рад. Средства се не одвајају према националној припадност, већ се додељују свим социјално угроженима, међу којима има и Рома.
Тачан датум уписа у бирачки списак не постоји, јер се упис одвијао током година, почевши од 2010. године
Конкурс за стипендије још увек није објављен за 2018/2019. годину.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.