Pećinci

Pećinci

2019201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 9939, жена: 9781
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 527, жена: 481
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4238
5-9 година5560
10-14 година3738
15-19 година3639
20-24 година3537
25-29 година5842
30-34 година4335
35-39 година4435
40-44 година3223
45-49 година3230
50-54 година3430
55-59 година3525
60-64 година2021
65-69 година1215
70-74 година75
75-79 година46
80 + година12
У посебан бирачки списак је до 08.10.2013. уписано 521 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Radmila Sarić
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом poverenik za izbegla i interno raseljena lica
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Pećinci издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.500.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1008
  • Деца млађа од 15 година: 270
  • Без школске спреме: 128
  • Непотпуна основна школа: 294
  • Основно образовање: 231
  • Средње образовање: 81
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 2
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 5.082.200,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 11.431.214,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 13.395.947,74 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 54 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.