Paraćin

Paraćin

202020182015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 26417, жена: 27825
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 431, жена: 422
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5247
5-9 година5042
10-14 година4446
15-19 година4242
20-24 година4346
25-29 година3029
30-34 година2928
35-39 година2326
40-44 година2222
45-49 година3225
50-54 година1931
55-59 година2012
60-64 година189
65-69 година36
70-74 година26
75-79 година12
80 + година13
У посебан бирачки списак је до уписано 453 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Живадинка Ђорђевић
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Социјална заштита
за период од 01.12.2020.
до 01.12.2024.
Општина/град Paraćin издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.330.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Марија Здравковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 853
 • Деца млађа од 15 година: 281
 • Без школске спреме: 118
 • Непотпуна основна школа: 199
 • Основно образовање: 197
 • Средње образовање: 52
 • Више/високо образовање: 2
 • Непознато: 4
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Виолета Николић - ОШ "Момчило Поповић Озрен"
 • Snezana Ljubisevic - Radoje Domanovic
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 9.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 8.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 1 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 7 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.