Osečina

Osečina

201920172015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 6405, жена: 6131
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 113, жена: 115
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година912
5-9 година611
10-14 година813
15-19 година77
20-24 година136
25-29 година1011
30-34 година58
35-39 година79
40-44 година168
45-49 година76
50-54 година115
55-59 година411
60-64 година52
65-69 година45
70-74 година00
75-79 година10
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 23.07.2020. уписано 145 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Синиша Муратовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Osečina не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 228
  • Деца млађа од 15 година: 59
  • Без школске спреме: 37
  • Непотпуна основна школа: 74
  • Основно образовање: 47
  • Средње образовање: 10
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 0,00 РСД.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: У општини Осечина постоји бесплатан превоз за сву децу
који иду у основну школу тако да се не прави разлика између деце,
тако је и са исхраном.Није предвиђена посебна буџетска линија.
у овом тренутку се планира израда локалног акционог плана..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.