Opovo

Opovo

20172015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5187, жена: 5253
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 151, жена: 161
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2132
5-9 година1626
10-14 година137
15-19 година917
20-24 година1715
25-29 година1815
30-34 година911
35-39 година106
40-44 година68
45-49 година77
50-54 година129
55-59 година51
60-64 година34
65-69 година31
70-74 година11
75-79 година00
80 + година11
У посебан бирачки списак је до 04.11.2015. уписано 151 грађана ромске националности.
Општина/град Opovo нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Opovo не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 312
  • Деца млађа од 15 година: 115
  • Без школске спреме: 51
  • Непотпуна основна школа: 87
  • Основно образовање: 44
  • Средње образовање: 13
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Лидија Цвијовић - Доситеј Обрадовић
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 2.351.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.