Odžaci

Odžaci

20192018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 14906, жена: 15248
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 542, жена: 493
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6446
5-9 година5850
10-14 година3641
15-19 година4143
20-24 година4556
25-29 година4236
30-34 година3232
35-39 година3933
40-44 година4244
45-49 година4326
50-54 година3725
55-59 година2522
60-64 година1915
65-69 година714
70-74 година85
75-79 година23
80 + година22
У посебан бирачки списак је до 22.07.2020. уписано 1.035 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Андрија Ђурић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Млађи референт за питања ромске националне мањине
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 09.09.2016.
до 31.12.2020.
Преузмите документ: LAP.pdf
Општина/град Odžaci издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 10.843.548,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1035
 • Деца млађа од 15 година: 295
 • Без школске спреме: 114
 • Непотпуна основна школа: 269
 • Основно образовање: 303
 • Средње образовање: 54
 • Више/високо образовање: 0
 • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 3
 • Bojana Petrovic - PU"Poletarac"
 • Ана Богдан Мишковић - Јожеф Атила
 • Маја Јовановић - Основна школа Вук Караџић
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 100.000,00 РСД.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 10.500.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 2.200.000,00 РСД.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 17.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 22 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 18 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.