Novi Kneževac

Novi Kneževac

2016
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 5563, жена: 5706
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 476, жена: 447
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4445
5-9 година8068
10-14 година4945
15-19 година4835
20-24 година3731
25-29 година3235
30-34 година3431
35-39 година2828
40-44 година2732
45-49 година3327
50-54 година2326
55-59 година2115
60-64 година1212
65-69 година26
70-74 година45
75-79 година24
80 + година02
Општина/град Novi Kneževac нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Novi Kneževac не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 923
  • Деца млађа од 15 година: 331
  • Без школске спреме: 137
  • Непотпуна основна школа: 290
  • Основно образовање: 125
  • Средње образовање: 39
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 4.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 58 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Opština Novi Kneževac ne izdvaja posebno sredstva za Rome već za svu materijalno ugroženu decu. Isto tako ne postoji poseban birački spisak za Rome,ne izdvajamo ih.Imamo usvojen lokalni akcioni plan,ali ne i strategiju za inkluziju Roma..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.