Novi Bečej

Novi Bečej

202020182015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 11730, жена: 12195
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 675, жена: 620
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7867
5-9 година5664
10-14 година6852
15-19 година7163
20-24 година6453
25-29 година4645
30-34 година5239
35-39 година4839
40-44 година3944
45-49 година4640
50-54 година3435
55-59 година3132
60-64 година1926
65-69 година1210
70-74 година99
75-79 година22
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 26.06.2019. уписано 425 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Рената Камберовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита
за период од 20.08.2015.
до 20.08.2020.
Преузмите документ: Lap romi nb.pdf
У областима: Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 29.12.2016.
до 29.12.2020.
Преузмите документ: Interno raseljena lica lap nb.pdf
Општина/град Novi Bečej издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 140.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Ружица Дан
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Јосиф Маринковић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1295
 • Деца млађа од 15 година: 385
 • Без школске спреме: 162
 • Непотпуна основна школа: 464
 • Основно образовање: 228
 • Средње образовање: 45
 • Више/високо образовање: 0
 • Непознато: 11
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Стеван Стојков - Др.Ђорђе Јовановић
 • Васа Милићев - Пава Сударски
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.