Nova Crnja

Nova Crnja

202020182015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 5107, жена: 5165
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 533, жена: 483
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5652
5-9 година6363
10-14 година6652
15-19 година5244
20-24 година4634
25-29 година3833
30-34 година3637
35-39 година2830
40-44 година3928
45-49 година3830
50-54 година2926
55-59 година2122
60-64 година1115
65-69 година57
70-74 година56
75-79 година02
80 + година02
У посебан бирачки списак је до 13.05.2021. уписано 369 грађана ромске националности.
Општина/град Nova Crnja нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Nova Crnja не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Тања Журко
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1016
  • Деца млађа од 15 година: 352
  • Без школске спреме: 226
  • Непотпуна основна школа: 315
  • Основно образовање: 98
  • Средње образовање: 24
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Сања Стојков - Ђура Јакшић
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 734.681,40 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 10.556.099,92 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 4 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 9 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Opština Nova Crnja je 2014. godine osnovala Kancelariju za smanjenje siromaštva. Svrha Kancelarije jeste da preko društveno korisnog rada građani zarade dodatna sredstva (hrana, plaćanje računa, izrada dukumenata i slično) za svoje domaćinstvo. Jednu trećinu korisnika čine Romske porodice..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.