Niš-Pantelej

Niš-Pantelej

20202019201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 26267, жена: 27219
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 284, жена: 272
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2822
5-9 година2219
10-14 година2221
15-19 година2622
20-24 година2218
25-29 година1719
30-34 година1825
35-39 година2523
40-44 година1519
45-49 година2120
50-54 година1816
55-59 година1913
60-64 година1113
65-69 година1011
70-74 година55
75-79 година22
80 + година34
Општина/град Niš-Pantelej нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Niš-Pantelej не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 556
  • Деца млађа од 15 година: 134
  • Без школске спреме: 35
  • Непотпуна основна школа: 69
  • Основно образовање: 179
  • Средње образовање: 128
  • Више/високо образовање: 9
  • Непознато: 2
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.