Niš-Pantelej

Niš-Pantelej

2019201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 26267, жена: 27219
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 284, жена: 272
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2822
5-9 година2219
10-14 година2221
15-19 година2622
20-24 година2218
25-29 година1719
30-34 година1825
35-39 година2523
40-44 година1519
45-49 година2120
50-54 година1816
55-59 година1913
60-64 година1113
65-69 година1011
70-74 година55
75-79 година22
80 + година34
Општина/град Niš-Pantelej нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Здравље
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 556
  • Деца млађа од 15 година: 134
  • Без школске спреме: 35
  • Непотпуна основна школа: 69
  • Основно образовање: 179
  • Средње образовање: 128
  • Више/високо образовање: 9
  • Непознато: 2
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.