Negotin

Negotin

2019201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 17826, жена: 19230
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 231, жена: 210
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година3424
5-9 година2023
10-14 година2025
15-19 година2025
20-24 година2019
25-29 година179
30-34 година2020
35-39 година1713
40-44 година1110
45-49 година1210
50-54 година47
55-59 година148
60-64 година107
65-69 година64
70-74 година44
75-79 година21
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 01.06.2020. уписано 110 грађана ромске националности.
Општина/град Negotin нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Negotin не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 441
  • Деца млађа од 15 година: 146
  • Без школске спреме: 65
  • Непотпуна основна школа: 136
  • Основно образовање: 77
  • Средње образовање: 12
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 4
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 3.453.338,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 16.903.965,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 28 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 6 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.