Mionica

Mionica

201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 7249, жена: 7086
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 177, жена: 174
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2316
5-9 година1821
10-14 година1712
15-19 година1813
20-24 година812
25-29 година713
30-34 година1312
35-39 година129
40-44 година85
45-49 година812
50-54 година98
55-59 година1215
60-64 година99
65-69 година106
70-74 година37
75-79 година03
80 + година21
Општина/град Mionica нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 01.07.2015.
до 31.12.2019.
Општина/град Mionica не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 351
  • Деца млађа од 15 година: 107
  • Без школске спреме: 35
  • Непотпуна основна школа: 98
  • Основно образовање: 92
  • Средње образовање: 17
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Наташа Симић Јовановић - Милан Ракић
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 392.518,68 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.