Merošina

Merošina

2019201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 7174, жена: 6794
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 380, жена: 356
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4742
5-9 година4356
10-14 година4439
15-19 година4829
20-24 година2729
25-29 година1521
30-34 година2629
35-39 година3120
40-44 година2215
45-49 година1414
50-54 година1919
55-59 година2013
60-64 година915
65-69 година75
70-74 година74
75-79 година15
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 03.09.2019. уписано 240 грађана ромске националности.
Општина/град Merošina нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Merošina не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Марија Цекић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 736
  • Деца млађа од 15 година: 271
  • Без школске спреме: 107
  • Непотпуна основна школа: 155
  • Основно образовање: 126
  • Средње образовање: 44
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 32
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 17.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.