Malo Crniće

Malo Crniće

20202019201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5663, жена: 5795
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 98, жена: 96
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година63
5-9 година84
10-14 година53
15-19 година67
20-24 година68
25-29 година87
30-34 година59
35-39 година95
40-44 година77
45-49 година95
50-54 година57
55-59 година810
60-64 година55
65-69 година52
70-74 година23
75-79 година17
80 + година34
У посебан бирачки списак је до 28.04.2021. уписано 165 грађана ромске националности.
Општина/град Malo Crniće нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Malo Crniće не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 194
  • Деца млађа од 15 година: 29
  • Без школске спреме: 11
  • Непотпуна основна школа: 65
  • Основно образовање: 71
  • Средње образовање: 12
  • Више/високо образовање: 3
  • Непознато: 3
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.633.535,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 699.496,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 1.632.157,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 12 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.