Mali Iđoš

Mali Iđoš

2020
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 5878, жена: 6153
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 147, жена: 136
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1818
5-9 година2124
10-14 година2314
15-19 година1413
20-24 година910
25-29 година1312
30-34 година127
35-39 година511
40-44 година117
45-49 година46
50-54 година64
55-59 година45
60-64 година32
65-69 година11
70-74 година20
75-79 година11
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 21.05.2020. уписано 86 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Dejan Prnjat
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Mali Iđoš не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 283
  • Деца млађа од 15 година: 118
  • Без школске спреме: 53
  • Непотпуна основна школа: 63
  • Основно образовање: 39
  • Средње образовање: 9
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
  • Ференц Кормош - Ади Ендре
  • Zoltan Dimović - OŠ. "Nikola Đurković" Feketić
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 854.050,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21 у износу од 20.000,00 РСД.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 3.043.710,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 56 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.