Majdanpek

Majdanpek

2020201920182017
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 9331, жена: 9355
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 6, жена: 3
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година00
5-9 година00
10-14 година10
15-19 година00
20-24 година00
25-29 година00
30-34 година00
35-39 година30
40-44 година10
45-49 година00
50-54 година00
55-59 година01
60-64 година02
65-69 година00
70-74 година00
75-79 година10
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 27.04.2021. уписано 20 грађана ромске националности.
Општина/град Majdanpek нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Majdanpek не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 9
  • Деца млађа од 15 година: 1
  • Без школске спреме: 3
  • Непотпуна основна школа: 1
  • Основно образовање: 1
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.264.330,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 25.900.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 11.100.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2020. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 10 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 12 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Роми у општини Мајданпек су потпуно инттегрисани у живот заједнице и њихов положај се не издваја од становника који нису ромске националне припадности. Према посебном бирачком списку националних мањина и последњем попису становништва општине Мајданпек, Роми чине 0,107% бирача. Приликом доделе стипендија ученици и студенти нису се изјашњавали по овом питању..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.