Majdanpek

Majdanpek

20182017
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 9331, жена: 9355
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 6, жена: 3
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година00
5-9 година00
10-14 година10
15-19 година00
20-24 година00
25-29 година00
30-34 година00
35-39 година30
40-44 година10
45-49 година00
50-54 година00
55-59 година01
60-64 година02
65-69 година00
70-74 година00
75-79 година10
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 29.03.2019. уписано 16 грађана ромске националности.
Општина/град Majdanpek нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Majdanpek не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 9
  • Деца млађа од 15 година: 1
  • Без школске спреме: 3
  • Непотпуна основна школа: 1
  • Основно образовање: 1
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 590.999,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.673.805,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 15.048.458,40 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 8.081.160,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 17 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 21 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина Мајданпек не планира и не спроводи активности на унапређењу положаја и инклузији Рома, с обзиром да је према последњем попису број изјашњених свега 9 становника, односно 0,04% у односу на укупан број становника. Осим тога, у посебан бирачки списак националних мањина који је закључен дана 19.10.2018. године, Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе, непосредно пре одржавања избора за Националне савете националних мањина, општина Мајданпек је имала уписаних 16 бирача, припадника Ромске националне мањине. Исти број уписаних бирача у посебан бирачки списак је и на дан попуњавања упитника.
С друге стране, Роми у општини Мајданпек су интегрисани, њихов положај је изједначен и не разликује се од положаја осталих становника у јединици локалне самоуправе ( имају некретнине у власништву, запослени су пуно радно време, редовно се школују и сл.) и остварују своја права једнако као и остали грађани јединице лок. самоуправе..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.