Lučani

Lučani

2020201820172016
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 10431, жена: 10466
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 59, жена: 53
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година55
5-9 година1110
10-14 година75
15-19 година95
20-24 година22
25-29 година46
30-34 година66
35-39 година23
40-44 година14
45-49 година43
50-54 година21
55-59 година51
60-64 година01
65-69 година10
70-74 година01
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 28.05.2020. уписано 40 грађана ромске националности.
Општина/град Lučani нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Lučani не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 112
  • Деца млађа од 15 година: 43
  • Без школске спреме: 10
  • Непотпуна основна школа: 30
  • Основно образовање: 25
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 16.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 5 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 5 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.