Loznica

Loznica

20192018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 39091, жена: 40236
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 398, жена: 363
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5051
5-9 година4738
10-14 година4231
15-19 година4026
20-24 година4334
25-29 година2628
30-34 година2836
35-39 година2320
40-44 година2723
45-49 година1917
50-54 година2423
55-59 година1614
60-64 година813
65-69 година25
70-74 година32
75-79 година02
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 04.11.2018. уписано 311 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Роса Савић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом саветник на пословима социјалне заштите
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 15.10.2019.
до 31.12.2021.
Општина/град Loznica издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 299.500,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 761
  • Деца млађа од 15 година: 259
  • Без школске спреме: 129
  • Непотпуна основна школа: 216
  • Основно образовање: 123
  • Средње образовање: 26
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 7
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
  • Александар Кокић - Краљ Александар I Карађорђевић
  • Дијана Миладиновић - Бамби
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 138.691,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 24.085.498,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 284.822,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 20 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 101 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.