Ljubovija

Ljubovija

201920172015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 7295, жена: 7174
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 85, жена: 86
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година77
5-9 година1211
10-14 година611
15-19 година27
20-24 година610
25-29 година68
30-34 година65
35-39 година128
40-44 година42
45-49 година43
50-54 година76
55-59 година54
60-64 година60
65-69 година02
70-74 година02
75-79 година20
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 27.05.2020. уписано 85 грађана ромске националности.
Општина/град Ljubovija нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ljubovija не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 171
  • Деца млађа од 15 година: 54
  • Без школске спреме: 16
  • Непотпуна основна школа: 63
  • Основно образовање: 28
  • Средње образовање: 9
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.