Leskovac

Leskovac

202020162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 71632, жена: 72574
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 3931, жена: 3769
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година387349
5-9 година466450
10-14 година346322
15-19 година364331
20-24 година318293
25-29 година294295
30-34 година305283
35-39 година263259
40-44 година247238
45-49 година225219
50-54 година243242
55-59 година187193
60-64 година128127
65-69 година6158
70-74 година5571
75-79 година3327
80 + година912
У посебан бирачки списак је до 28.04.2021. уписано 3.404 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Aleksandra Stojanovic
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Kancelarijski poslovi u odseku za normativnu delatnost i ostale poslove i poslovi koordinatora za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Privremeno povremeni poslovi
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Leskovac не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 2
То су:
 • Алиса Томчић
 • Лаура Саитовић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Вожд Карађорђе
 • Петар Тасић
 • Ђура Јакшић
 • Милутин Смиљковић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 7700
 • Деца млађа од 15 година: 2320
 • Без школске спреме: 948
 • Непотпуна основна школа: 2414
 • Основно образовање: 1439
 • Средње образовање: 435
 • Више/високо образовање: 23
 • Непознато: 121
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 6
 • Оливер Саитовић - Светозар Марковић
 • Јелена Стојиљковић - Пу"Викица Митровић"
 • Саша Кадрић - Петар Тасић
 • Марија Мустафић - Милутин Смиљковић
 • Јасмина Живковић - Вожд Карађорђе
 • Јасмина Живковић - Вожд Карађорђе
У 2020. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 6.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 13.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 1.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Grad Leskovac dodeljuje jednokratne novcane nagrade za najuspesnije mlade talente iz oblasti obrazovanja, sporta, kulture i informisanja,za ostvarene rezultate na osnovu Pr avilnika o nacinu ostvarivanja prava na podrsku mladim talentima sa teritorije grada Leskovca. U 2020. godini dodeljeno je ukupno 658 nagrada, osnovci 140, srednjoškolci 138 i studenti 380. Nema posebne evidencije o broju roma koji su dobili jednokratne novčane nagrade. ;Konkurs je otvoren tokom cele godine..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.