Lebane

Lebane

201820172015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 11046, жена: 10954
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 608, жена: 643
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5873
5-9 година7077
10-14 година5055
15-19 година5362
20-24 година5851
25-29 година4745
30-34 година4845
35-39 година5445
40-44 година4635
45-49 година2929
50-54 година3035
55-59 година2230
60-64 година1826
65-69 година1413
70-74 година511
75-79 година58
80 + година13
У посебан бирачки списак је до 29.03.2019. уписано 850 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Jovica Jumerovic
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом koordinacija romskih pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Lebane издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Драгана Ибишевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1251
 • Деца млађа од 15 година: 383
 • Без школске спреме: 205
 • Непотпуна основна школа: 422
 • Основно образовање: 178
 • Средње образовање: 52
 • Више/високо образовање: 9
 • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Ivan Ramic - RadovanKovacevicMaksim
 • Марија Цветковић - Дечја Радост
 • Горан Јумеровић - Вук Караџић
 • Ненад Асановић - ош Радоје Домановић
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.