Lajkovac

Lajkovac

20192018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 7738, жена: 7737
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 398, жена: 377
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5046
5-9 година5144
10-14 година3735
15-19 година3636
20-24 година3933
25-29 година2427
30-34 година3431
35-39 година2723
40-44 година2521
45-49 година1420
50-54 година2218
55-59 година917
60-64 година1314
65-69 година65
70-74 година52
75-79 година54
80 + година11
У посебан бирачки списак је до 24.07.2020. уписано 228 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Невена Лазаревић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 16.04.2019.
до 31.12.2020.
Општина/град Lajkovac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 300.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Слађана Марковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 775
 • Деца млађа од 15 година: 263
 • Без школске спреме: 125
 • Непотпуна основна школа: 207
 • Основно образовање: 131
 • Средње образовање: 42
 • Више/високо образовање: 0
 • Непознато: 7
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Јелена Костић - "Димитрије Туцовић"
 • Лидија Јовановић - Лептирић
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 0,00 РСД.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина је издвојила средства за финансирање удружења на територији општине Лајковац, где је постала пракса, да се средства преко ромске невладине организације преусмеравају за куповину додатног школског прибора за ученике ромске националности..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.