Kuršumlija

Kuršumlija

2019201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 9862, жена: 9351
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 180, жена: 159
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2216
5-9 година1623
10-14 година2726
15-19 година2114
20-24 година155
25-29 година1113
30-34 година1013
35-39 година1417
40-44 година108
45-49 година87
50-54 година65
55-59 година105
60-64 година44
65-69 година32
70-74 година20
75-79 година11
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 16.05.2019. уписано 107 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Tanja Ilijazović
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za inkluziju Roma
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 04.08.2014.
до 04.08.2018.
Преузмите документ: LAP Romi-0.rar
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
Општина/град Kuršumlija не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 339
  • Деца млађа од 15 година: 130
  • Без школске спреме: 55
  • Непотпуна основна школа: 75
  • Основно образовање: 66
  • Средње образовање: 12
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 13.364.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 354 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 198 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.