Kula

Kula

2019201820172015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 21086, жена: 22015
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 158, жена: 156
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1512
5-9 година2229
10-14 година1714
15-19 година1711
20-24 година712
25-29 година1410
30-34 година68
35-39 година1210
40-44 година1115
45-49 година413
50-54 година166
55-59 година97
60-64 година34
65-69 година31
70-74 година12
75-79 година02
80 + година10
У посебан бирачки списак је до уписано 185 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Danijela Dragišić Mesinger
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Poslovi iz rodneravnopravnosti, prava manjina, omladinskog sektora i udruženja građana
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Kula не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 314
  • Деца млађа од 15 година: 109
  • Без школске спреме: 37
  • Непотпуна основна школа: 71
  • Основно образовање: 62
  • Средње образовање: 33
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 1.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 6.800.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 300.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 18.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 65 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.