Kučevo

Kučevo

202020192018
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 7578, жена: 7938
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 21, жена: 18
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година22
5-9 година32
10-14 година22
15-19 година10
20-24 година00
25-29 година31
30-34 година22
35-39 година11
40-44 година00
45-49 година33
50-54 година11
55-59 година20
60-64 година02
65-69 година11
70-74 година00
75-79 година01
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 13.05.2021. уписано 142 грађана ромске националности.
Општина/град Kučevo нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Kučevo не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 39
  • Деца млађа од 15 година: 13
  • Без школске спреме: 1
  • Непотпуна основна школа: 6
  • Основно образовање: 16
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2020. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.520.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 22.956.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 91 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.