Kraljevo

Kraljevo

2019201820172015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 61585, жена: 63903
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 655, жена: 611
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8286
5-9 година9884
10-14 година7569
15-19 година5862
20-24 година6855
25-29 година4445
30-34 година3747
35-39 година4436
40-44 година3930
45-49 година3725
50-54 година2321
55-59 година1522
60-64 година1512
65-69 година57
70-74 година55
75-79 година73
80 + година32
У посебан бирачки списак је до уписано 530 грађана ромске националности.
Општина/град Kraljevo нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита, Сузбијање дискриминације, Положај жена, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 20.09.2017.
до 31.12.2025.
Општина/град Kraljevo издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 0,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1266
  • Деца млађа од 15 година: 494
  • Без школске спреме: 219
  • Непотпуна основна школа: 278
  • Основно образовање: 187
  • Средње образовање: 74
  • Више/високо образовање: 4
  • Непознато: 10
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Зоран Петровић - Димитрије Туцовић
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.