Kovačica

Kovačica

20202018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 12650, жена: 12624
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 417, жена: 389
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5131
5-9 година3841
10-14 година4538
15-19 година4237
20-24 година3527
25-29 година2325
30-34 година1927
35-39 година3429
40-44 година3035
45-49 година2526
50-54 година2213
55-59 година1118
60-64 година1318
65-69 година177
70-74 година74
75-79 година410
80 + година13
У посебан бирачки списак је до 12.09.2019. уписано 210 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Јармила Валента
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Kovačica не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Млада поколења
 • Моша Пијаде
 • Свети Георгије

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 806
 • Деца млађа од 15 година: 244
 • Без школске спреме: 87
 • Непотпуна основна школа: 263
 • Основно образовање: 171
 • Средње образовање: 39
 • Више/високо образовање: 2
 • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Мирослав Новаков - Свети Георгије
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 1.400.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 20.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Активности Координатора за ромска питања, која је ангажована по Уговорном односу са Покрајинским секретаријатом, истекао је у марту 2021.године.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.