Kostolac

Kostolac

201920182017
Укупан број становника - мушкараца: 6690, жена: 6947
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1325, жена: 1334
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година125174
5-9 година191192
10-14 година142146
15-19 година137112
20-24 година108109
25-29 година10998
30-34 година9896
35-39 година9487
40-44 година7574
45-49 година7662
50-54 година5051
55-59 година5742
60-64 година2442
65-69 година2020
70-74 година1113
75-79 година711
80 + година15
У посебан бирачки списак је до 07.10.2018. уписано 1.300 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Elvis Morina
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом koordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита, Положај жена
за период од 21.05.2016.
до 21.05.2020.
Преузмите документ: LAP_2016.godina_Finalna verzija.pdf
Општина/град Kostolac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 3.500.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Радојка Морина
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 2659
  • Деца млађа од 15 година: 970
  • Без школске спреме: 506
  • Непотпуна основна школа: 627
  • Основно образовање: 400
  • Средње образовање: 134
  • Више/високо образовање: 4
  • Непознато: 18
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Елвис Морина - Јован Цвијић
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 67 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.