Koceljeva

Koceljeva

2018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 6699, жена: 6430
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 433, жена: 417
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година3733
5-9 година5049
10-14 година5229
15-19 година2939
20-24 година2721
25-29 година3339
30-34 година3430
35-39 година3118
40-44 година1915
45-49 година3227
50-54 година2123
55-59 година2827
60-64 година1724
65-69 година612
70-74 година818
75-79 година69
80 + година34
У посебан бирачки списак је до 20.04.2019. уписано 315 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Радован Ранисављевић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 01.01.2016.
до 31.12.2020.
Преузмите документ: ЗА РОМЕ-0.odt
Општина/град Koceljeva издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 7.500.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Гордана Петровић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 850
  • Деца млађа од 15 година: 250
  • Без школске спреме: 111
  • Непотпуна основна школа: 263
  • Основно образовање: 190
  • Средње образовање: 32
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 3
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 900.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 850.000,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 2.400.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 700.000,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 6.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 1.300.000,00 РСД.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 8 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.