Knjaževac

Knjaževac

202020162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 15361, жена: 16130
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 414, жена: 375
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6348
5-9 година5444
10-14 година3338
15-19 година4029
20-24 година4133
25-29 година3224
30-34 година2722
35-39 година2629
40-44 година1926
45-49 година2926
50-54 година1515
55-59 година1012
60-64 година1012
65-69 година96
70-74 година26
75-79 година22
80 + година23
У посебан бирачки списак је до 11.05.2021. уписано 136 грађана ромске националности.
Општина/град Knjaževac нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Knjaževac не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Звезданка Милетић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 789
 • Деца млађа од 15 година: 280
 • Без школске спреме: 116
 • Непотпуна основна школа: 230
 • Основно образовање: 118
 • Средње образовање: 37
 • Више/високо образовање: 5
 • Непознато: 3
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 3
 • Дамир Османовић - Дубрава
 • Марија Симић - Димитрије Тодоровић Каплар
 • Мила Кујић - Бајка
У 2020. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 3.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.