Kanjiža

Kanjiža

202020192017
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 12402, жена: 12941
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 298, жена: 298
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година3137
5-9 година2631
10-14 година4336
15-19 година3031
20-24 година2828
25-29 година2023
30-34 година2022
35-39 година1619
40-44 година3221
45-49 година1519
50-54 година1713
55-59 година109
60-64 година52
65-69 година35
70-74 година21
75-79 година00
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 04.06.2020. уписано 322 грађана ромске националности.
Општина/град Kanjiža нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 596
  • Деца млађа од 15 година: 204
  • Без школске спреме: 86
  • Непотпуна основна школа: 232
  • Основно образовање: 54
  • Средње образовање: 20
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Кристина Коза - Основна школа "Карас Каролина"
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 4.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 12.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 13.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 11 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.